Jääkiekkoseura Rovaniemen Kiekko kehittää toimintaansa HedCoachin kanssa

Rovaniemen Kiekko on tehnyt ensimmäisen yhteenkuuluvuustestin, jotka ovat jatkossa osa seuran säännöllistä toimintaa. Testejä on jatkossa tarkoitus toteuttaa kolmesti kauden aikana. Testit koostuvat erilaisista väittämistä, joiden avulla kartoitetaan kuinka osallistuvaa, tavoitteellista, yksimielistä ja tyytyväistä RoKin seuraväki on.

Testien tulosten sekä mahdollisten kehittämistoimenpiteiden läpikäynti tulee osaksi johtokunnan toimintaa sekä joukkueiden omia vanhempain palavereita.

Haluamme RoKissa kehittää toimintaamme jatkossa entistä vahvemmin tietoon perustuen ja tässä tavoitteessa hyödynnämme HedCoach for sportsin tiedolla johtamisen konseptia.