Jääkiekkoseura VG-62 otti käyttöönsä uudenlaiset strategiatyökalut

VG-62 lähti mukaan HedCoach for Sports -konseptiin. Seura on ollut aktiivinen oman strategiansa suunnittelija jo aikaisemminkin, mutta nyt VG on lähtenyt mukaan kehittämään toimintaansa Urheiluseura 2.0 -alustalla. Seura on teettänyt yhteenkuuluvuustestin, jolla tarkatellaan nykytilaa ja tuleaisuuden tavoitetilaa. Testin tulosten perusteella pohditaan strategisia painopistealueita seuraavalle strategiakaudelle.