TarU on saanut alkukartoituksen tulokset

TarU Hockey etenee oppimispolullaan: alkukartoituksen tulokset on nyt saatu seuralle nähtäväksi ja tuloksien avulla seura siirtyy kehittämään toimintaansa.

Yhteenkuuluvuustestin avulla selvitettiin kuinka osallistavaa, tavoitteellista, yksimielistä ja tyytyväistä seuraväki on. Keskiössä oli osaamisen ja aktiivisten seuratoimijoiden tunnistaminen. Alkukartoituksen avulla TarU Hockey sai mm. selville, että ​​testiin vastanneiden tyytyväisyys seuran toimintaan on erittäin hyvällä tasolla. 

Kyselyllä saadun tiedon ja kerätyn datan avulla seuran on hyvä kehittää toimintaansa ja seuraavan kartoituksen tullessa eteen nähdään miten tiedolla johtaminen on vaikuttanut kyselyn tuloksiin.