Tavoitteellisuus seuratoiminnassa

Mitä seuranne tai liittonne tavoittelee? Onko teillä yhteisesti asetettuja maaleja, joita kohti olette pyrkimässä? Oletteko pohtineet, millaista hyvää toiminta voisi tuottaa yhteiskunnallisella tasolla?

Kunnilla, lajiliitoilla ja seuroilla on hyvä olla visioita suomalaisten urheiluseurojen toiminnan tavoitteista ja laadusta, sillä se on merkki siitä, että toiminta tunnistetaan arvokkaaksi ja yhteiskunnallisia hyötyjä tuottavaksi. Tavoitteet luovat toiminnalle selkeän viitekehyksen, jossa jokaisella seuratoiminnan jäsenellä on roolinsa yhteisen päämäärän edistämisessä.

Miten seuran eri jäsen- ja sidosryhmät haluavat toiminnalta?

Esimerkkejä toiminnan tavoitteista:

  • Valmennus- ja johtamisosaamisen kehittäminen ammattimaisempaan suuntaan
  • Toimitaympäristön muuttaminen hyvinvointia tukevaksi
  • Uusien harrastajien houkutteleminen lajin pariin
  • Vanhojen harrastajien parempi sitouttaminen
  • Lajin tai seuran maineen ja brändin kohotus
  • Tuloksellisten rahoituskohteiden parempi tunnistaminen

Jos tavoitteita ei ole kirkastettu, toiminta ja tekeminen pysyy paikallaan eikä kehity positiivisesti. Kehittyminen ja tavoitteet eivät tarkoita sitä, että pyritään pelkästään kohti suurempia numeroita ja parempia sijoituksia. Tavoitteet voivat ja saavatkin olla myös haastavammin mitattavia: tyytyväisyyttä omaan harrastusta, seuraa, yhteishenkeä ja toimintaympäristöä kohtaan. Nämä osa-alueet lopulta ruokkivat myös seuran menestystä lajissa, ja suomalaisen urheilun tasoa maailmalla.

Tavoitteiden määrittämiseksi on hyvä selvittää, millaisia tarpeita seuran, liiton tai urheiluorganisaation kullakin toimijalla ja toimintatasolla on. Kokeeko henkilöstö puutetta jostakin, kuten osaamisesta, resursseista tai ohjaamisesta? Onko henkilöstöllä vahvuuksia, jotka voisi hyödyntää entistä paremmin? Henkilöstöltä kerätty tieto voidaan koota kokonaiskuvaksi, jonka pohjalta pystytään luomaan yhteinen toimintastrategia.  Tavoitteet vaihtelevat organisaation koon, tason ja historian mukaan, ja kehitystoiminnan on hyvä edistää jokaisen ryhmän omaa, uniikkia henkeä ja huomioida olemassa olevat vahvuudet.

Hyvin toimivalla organisaatiolla on laajalle ulottuvat vaikutukset, sillä urheiluseuroilla on yhteisöllistä ja yhteiskunnallista merkitystä. Urheilu muodostaa siteitä sukupolvien välille ja seurat ovat paikallisia instituutioita, jotka edistävät kansanterveyttä ja luovat hyvinvointia itsensä ympärille.

Olemme luoneet myös vaikeasti mitattaville tavoitteille mittaristot. HedCoach for Sportsin missiona on auttaa suomalaisia seuroja sanoittamaan, mittaamaan ja osoittamaan läpinäkyvästi oma tapansa organisoida toimet, joilla ne palvelevat yhteisöjään ja toimivat yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavina.