Parempaa johtajuutta, valmentajuutta ja vaikuttajuutta datapohjaisilla menetelmillä

Dataa tiedolla vaikuttamisen pohjaksi

Hedcoach for Sportsin tuottama Urheiluseura 2.0 konsepti tarjoaa erityisesti urheilun toimialalla toimiville yhteisöille – organisaatioille, seuroille, liitoille ja kunnille mahdollisuuden seurata ja arvioida toimintansa vaikuttavuutta ja kehittää strategisia suuntaviivojaan. Tarjoamme osaamisen kehittämistä ja johtamisen ratkaisuja, jotka perustuvat monipuoliseen, seurojen itse keräämään sekä sitä täydentävään avoimeen dataan. HedCoach for Sportsin algoritmeihin nojaavat analyysit antavat syvällisen ymmärryksen yhteisön vahvuuksista ja kehityskohteista niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin.

Tee maksuton herätetesti ja saat esimakua ratkaisujen hyödyistä

Ratkaisuja urheiluvaikuttamiseen

Urheiluseura 2.0 konsepti tarjoaa standardoituja avaintunnuslukuja eri osa-alueilta, kuten kestävyys-, vaikutelmallisuus-, seurajohdon samanmielisyys-, valmennuksen reflektiivisyys- ja pelaajakehitysindeksi. Toimintakulttuurin muutosta kohti datapohjaista vaikuttamista vauhditetaan ja tuetaan HedCoach Academyn valmennusohjelmilla, joissa kehitetään datan hyödyntämiseen, strategiseen ajatteluun, suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvää osaamista. Muutos ei toki ole itsetarkoitus, vaan tavoitteena on pitää koko yhteisö jatkuvasti tietoisena ja alttiina keskustelulle siitä, mitä seurauksia nykyisistä toimintatavoista on ja miten ne palvelevat yhteisön strategiaa.

Mitä hyötyjä Urheiluseura 2.0 tuo?

Pilottiorganisaatiomme ovat alle vuoden käyttökokemuksella hyödyntäneet dataa monella tavalla strategiansa kehittämisessä. Urheiluseura 2.0 tuo muun muassa seuraavia etuja:

Johtajat

 • Osaamisen ja hyvien toimintamallien tunnistaminen ja laajempi käyttöönotto
 • Kehittämistarpeiden huomaaminen
 • Sisäinen rekytointi
 • Toiminnan tuloksellisuuden ja resurssien käytön arviointi

Seuratoimijat

 • Oman äänen kuuluminen seuran toiminnassa
 • Urien piteneminen ja ammattillinen kehittyminen
 • Osaamisen näkyville tuominen

Yhteistyökumppanit

 • Osallistuminen seuran kehitystoimintaan
 • Merkitykellinen kumppanuus ja seuraväen hyvinvoinnin edistäminen
 • Positiivinen näkyvyys

Yhteiskunta

 • Anonymisoidun datan kerryttäminen Turun yliopiston tutkimuskäyttöön
 • Yhteisöosaamisen kehittyminen seuroissa
 • Suomalaisen seuraosaamisen vienti kansainväliselle lajikentälle

Urheiluseura 2.0
valmennukset (tulossa pian)

Lue lisää aiheesta

 • Urheiluseuran johtaminen 2020-luvulla

  Pohjoismaisen mallin mukaisesti toimivaa urheiluseuraa ei voi typistää yksittäiseen rekisteröityyn yhdistykseen tai urheilujoukkueeseen, sillä se on paljon enemmän. Seura on hyvä ymmärtää tapana, jolla useammat sukupolvet on organisoitu toiminnallisesti yhteen – yhteisten tavoitteiden nimissä. Nykyaikaisen johtamisen haasteena ja tavoitteena on huomioida urheilutoiminnassa mukana olevien tahojen tarpeet ja toimintatavat ja jalostaa niistä yhteistä hyvinvointia ja hyötyä […]

 • Tavoitteellisuus seuratoiminnassa

  Mitä seuranne tai liittonne tavoittelee? Onko teillä yhteisesti asetettuja maaleja, joita kohti olette pyrkimässä? Oletteko pohtineet, millaista hyvää toiminta voisi tuottaa yhteiskunnallisella tasolla? Kunnilla, lajiliitoilla ja seuroilla on hyvä olla visioita suomalaisten urheiluseurojen toiminnan tavoitteista ja laadusta, sillä se on merkki siitä, että toiminta tunnistetaan arvokkaaksi ja yhteiskunnallisia hyötyjä tuottavaksi. Tavoitteet luovat toiminnalle selkeän viitekehyksen, […]

 • Urheilusera 2.0 -missio

  Yhdessä kohti vastuullista tiedolla vaikuttamista Urheiluseurojen toiminta on monella tavalla yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Urheiluseurat organisoivat useita sukupolvia tavoiteellisen toiminnan pariin, luovat osallisuutta ja yhteisöllisyyttä jäsenilleen, parantavat kokonaisvaltaisesti kansanterveyttä, luovat uria valmennuksen ja urheilun parissa ja vaikuttavat alueelliseen ja kansalliseen talouteen tapahtumien muodossa. Pyrimme edistämään seurojen osaamista tämän vaikuttavuuden tunnistamisessa ja kehittämisessä tiedolla johtamisen keinoin. Tiedolla johtaminen […]