Ratkaisut datapohjaiseen vaikuttamiseen

Hedcoach for Sportsin tarjoama Urheiluseura 2.0 konsepti on suunnattu erityisesti urheilun toimialalla toimiville yhteisöille – organisaatioille, seuroille, liitoille ja kunnille. Konsepti mahdollistaa laajamittaisen toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin ja seurannan sekä yhteisöosaamisen tunnistamisen ja strategisten painopisteiden kehittämisen. Datasta nouseviin tarpeisiin HedCoach for Sports tarjoaa kohdennettua ryhmävalmennusta, hyviä käytänteitä ja toimintamalleja – räätälöityjä ratkaisuja unohtamatta. Ratkaisut perustuvat paikallisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen tason toiminnasta kerättyyn ja analysoituun dataan ja antavat syvällisen ymmärryksen strategisesta vuorovaikutuksesta ja vaikuttamisesta urheilun toimialalla.

Haluamme RoKissa kehittää toimintaamme jatkossa entistä vahvemmin tietoon perustuen ja tässä tavoitteessa hyödynnämme HedCoach for sportsin tiedolla johtamisen konseptia.

Rovaniemen Kiekko Ry:n tiedote

Datan hyödyntäminen strategian tukena

Urheiluseura 2.0 tarjoaa valikoiman avaintunnuslukuja (KPI), joiden varassa seuran tilannetta pystytään arvioimaan ja vertaamaan suhteessa laji- ja seurakenttään. Myös omien tavoitteiden (uudelleen)arviointiin tunnusluvut tuovat jämäkkyyttä. Vertailudata on urheiluseurojen omassa käytössä olevaa reaaliaikaista tietoa (DBD) siitä, mitä seuratoimijat tavoittelevat ja odottavat saavuttavansa. Reaaliaikaiset kokemukset hyvinvoinnista, yhteenkuuluvuudesta ja yhteisistä tavoitteista antavat tilaa myös pehmeämpien arvonlähteiden tunnistamiselle ja tukemiselle. Mittareiden tarkoitus on auttaa seuraa rakentamaan strategiaa kestävälle pohjalle siten, että tavoitteellisuus niin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kuin urheilullisen menestymisen suunnissa ovat ja pysyvät kestävällä pohjalla, inhimillisesti ja taloudellisesti kohtuullisin kustannuksin. Huomisen resilienssi rakennetaan tänään!

Yhteisön kortit

Alustalla pääset vertailemaan yhteisösi avaintunnuslukuja laajimmillaan yli 1000 muun urheiluseuran vastaaviin (kuratoituihin) tietoihin. Vertailut on tehty helppokäyttöisiksi standardoitujen indeksien avulla, jotka kertovat nopeasti ja luotettavasti yhteisösi tilanteen suhteutettuna laajempaan laji- ja seurakenttään. Pääset erittelemään dataa laji-, organisaatio-, joukkue- ja ryhmäkohtaisesti, sekä lajitaitotasoittain (5 eri tasoa) ja paikkakunnittain.

Basic-lisenssiin sisältyvät indeksit

1. Kestävyysindeksi

Tarjoaako toimintasi uusille seuratoimijoille kestävän polun kehittyä ja kasvaa avainhenkilöiksi ja esikuviksi? Seuran kestävyysindeksi on korkea silloin, kun toiminta on organisoitu sopivan kokoisiin yksiköihin ja yksiköissä on sopivan osallistuva, tavoitteellinen, kriittinen ja yksimielinen kokoonpano. Se kertoo myös kestävästä tavasta mahdollistaa pitkä seuraura niin vasta-alkajille kuin pidemmällekin ehtineille urheilijoille, pelaajille, harrastajille ja seuratoimijoille.

TOP 5 seurat kestävyysindeksillä 

2. Vaikutelmallisuusindeksi

Millainen on seuran vaikutelma, kun sitä tarkastellaan muiden seurojen ja suuren yleisön silmin? Miten seurasi hyödyntää sosiaalisen median tilejään eri laji- ja paikallisyhteisöjen kanssa linkittymisessä? Miten seurasi näkyvyys lajiyhteisön sisällä ja fanien keskuudessa on organisoitu: parhaat puolet ensin vaiko sattumien summana? Tavoitteellisen urheilijan vuorovaikutteisuus vertaisten, seuratovereiden, kilpakumppaneiden sekä yleisön kanssa on nykyisin läpensä julkista. Hyvässä seurassa opitaan datan avulla rakentamaan omaa vaikutelmaa askeleittain, ilman tarpeettomia paineita ja riskejä.

Top 5 seurat vaikutelmallisuusindeksillä

3. Yhteisökohtaiset tavoitteet ja voimavarat

Indeksien lisäksi yhteisön korttiin kerätään tietoa myös seuratoimijoiden keskeisimmistä toiveista ja tavoitteista, sekä seuran yhteisöosaamisen tasosta eri ryhmissä.

Orientaatio opintoihin: Ryhmävalmennus – Moduuli I

HedCoach for Sports tarjoaa nyt uusille seurojen ja liittojen johtoryhmille, valmennuspäälliköille ja urheilujohtajille mahdollisuuden osallistua valmennusryhmiimme, ilman oman seuran tai liiton dataakin. Räätälöimme tietokannastamme kullekin osallistujalle oman demodatan, jonka avulla pääsee vertaisilta ja vertaisten kanssa oppimiseen kiinni. Olemme havainneet datan äärellä ryhmäytymisen olevan paitsi luovaa ajattelua kehittävää, myös hyvin tehokas tapa omaksua teoreettisesti varsin monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Kysy lisää valmennuksistamme!

Aloita demo-datan hyödyntäminen

Lähde liikkeelle Hedcoach for Sports -ratkaisujen hyödyntämisessä herätetestillä. Testi on maksuton ja saat sen avulla alustavan tilannekuvan sekä arvion seurasi/liittosi valmiudesta sekä kehittämistarpeista datapohjaisen vaikuttamisen tiellä etenemiseksi.