Urheiluseura 2.0 – Tiedolla johtamisen alusta

Urheiluseura 2.0 on suomalaisen urheilun tarpeisiin kehitetty datapohjaisen johtamisen alusta. Alustalla urheiluorganisaation toiminnasta kerrytetty data laitetaan ymmärrettävään, mitattavaan ja vertailukelpoiseen muotoon. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi valmennusohjelma, jossa organisaatiolle opetetaan datan käyttöä ja siihen pohjautuvia strategioita. Alustan saa käyttöön kolmivuotisella lisenssillä.

Alusta tarjoaa monipuoliset työkalut urheilutoiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen. Tavoitteena on luoda organisaatioita, jotka tukevat jäsentensä hyvinvointia ja kehitystä valmentajina, pelaajina, henkilökuntana tai yhteisön rakentajina. Työkaluilla pystytään seuraamaan, miten urheilutoimintaan sijoitetut resurssit kääntyvät yhteiskunnallisiksi hyödyiksi. Urheiluseura 2.0 -alustasta hyötyvät niin paikalliset seurat, kuin valtakunnalliset liitotkin.

Tietokoneen ruutu, jossa näkyy johtamiseen liittyviä kaavioita. Tietokoneen ympärillä leijuvat sanat data, testit, analytiikka, tulokset ja taseet

Mitä Urheiluseura 2.0 pitää sisällään?

Seurajohtajille
Kestävyysindeksi

Tarjoaako toimintasi uusille seuratoimijoille kestävän polun kehittyä ja kasvaa avainhenkilöiksi ja esikuviksi?

Urheilujohtajille ja päävalmentajille
PELAAJAKEHITYSINDEKSI

Mahdollistaako toimintasi kansainvälisen uran kehittymisen urheilijoille sukupuolesta, iästä ja etnisyydestä riippumatta?

Tiiminvetäjille
YHTEENKUULUVUUSINDEKSI

Kuinka osallistuvia, tavoitteisiin sitoutuneita, yksimielisiä ja omatoimisia organisaatiosi jäsenet ovat?

Urheilijoille ja agenteille
URHEILIJAN VAIKUTELMAINDEKSI

Kuinka uskottavia, luotettavia, lähestyttäviä ja kiinnostavia seurasi urheilijat ovat?

Tavoitteena hyvinvointia itsenäisesti tuottava organisaatio

Suomalaisilla seuroilla ja liitoilla on usein pitkä historia, ja ne ovat kehittäneet oman henkensä ja omat tapansa toimia. Koska organisaatiot ovat erilaisia, yhtä jäykkää mallia laadun lisäämiseksi ei ole. Urheiluseura 2.0 pyrkii paikallistamaan organisaatioiden omat vahvuudet ja hyödyntämään niitä kehitystoiminnan pohjana.

Hedcoach for Sport on toimii tukena datapohjaisten menetelmien oppimisvaiheessa, mutta pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda yhteisöjä, jotka pystyvät opettamaan itseään ja kehittämään hyvinvointia edistäviä menetelmiä itsenäisesti. Suomalainen urheiluseura voidaan nähdä oppimis- ja osaamisalustana, joka parhaimmillaan tuottaa yhteiskuntaa hyödyttäviä innovaatioita.

Avoin data hyödyttää urheiluyhteisöä

Siinä missä urheilutulokset ovat avointa tietoa, myös Urheiluseura 2.0 -alustan kerryttämä data on avointa. Seurat ja organisaatiot pääsevät näin vertaamaan tuloksiaan lajikenttään ja saavat paremman käsityksen omasta tekemisestään. Samalla hyvät toimintatavat leviävät paremmin koko yhteisön sisällä. Avoin data hyödyttää myös seuratoiminnasta tehtävää perustutkimusta, joka puolestaan edistää seurojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tiedostamista kotimaassa ja kansainvälisesti.

Urheiluseura 2.0 eri toimijoille

Urheiluseurat

Urheiluseura 2.0 tuo datapohjaisen johtamisen osaksi seurojen toimintaa ja parantaa seuraväen hyvinvointia

Lajiliitot

Urheiluseura 2.0 auttaa urheiluorganisaatioita mittaamaan ja sanoittamaan yhteiskunnalista vaikuttavuuttaan.

Kunnat ja kumppanit

Seuratoiminnasta kerätyn datan pohjalta pystytään muodostamaan ymmärrys seuratoiminnan alueellisesta vaikuttavuudesta