Urheiluseura 2.0 – Tiedolla johtamisen alusta

Urheiluseura 2.0 on eurooppalaisen urheilun tarpeisiin kehitetty datapohjaisen johtamisen alusta. Alustalla urheiluorganisaation toiminnasta kerrytetty data laitetaan ymmärrettävään, mitattavaan ja vertailukelpoiseen muotoon. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi valmennusohjelma, jossa organisaatiolle opetetaan datan käyttöä ja siihen pohjautuvia strategioita. Alustan saa käyttöön kolmivuotisella lisenssillä.

Alusta tarjoaa monipuoliset työkalut urheilutoiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen. Tavoitteena on luoda organisaatioita, jotka tukevat jäsentensä hyvinvointia ja kehitystä valmentajina, pelaajina, henkilökuntana tai yhteisön rakentajina. Työkaluilla pystytään seuraamaan, miten urheilutoimintaan sijoitetut resurssit kääntyvät yhteiskunnallisiksi hyödyiksi. Urheiluseura 2.0 -alustasta hyötyvät niin paikalliset seurat, kuin valtakunnalliset liitotkin.

Tietokoneen ruutu, jossa näkyy johtamiseen liittyviä kaavioita. Tietokoneen ympärillä leijuvat sanat data, testit, analytiikka, tulokset ja taseet

Kuinka Urheiluseura 2.0 toimii?

Vaikuttavuusanalyysi

Selvitämme seuran tarpeet datan käytön ja keräämisen osalta. Teetämme jäsenillä seurayhteisötestin helppokäyttöisellä online-työkalulla, ja saamme näin tietoa toiminnan nykytilasta. Samalla määrittelemme seuran tavoitteita ja tutustumme Urheiluseura 2.0 työkaluihin.

Lisenssivaihe

Seura saa Urheiluseura 2.0 alustan ja valitsemansa työkalut käyttöönsä. Lisenssi kestää 4 vuotta kerrallaan. Mikäli seuralla on jo osaamista datan keruusta ja sen hyödyntämisestä, lisenssi voidaan ottaa myös suoraan käyttöön. Alustalla seura pääsee vertaamaan toimintaansa muuhun lajiyhteisöön.

Valmennukset

Alustaan kuuluu olympiadeihin jaettu 4-vaiheinen valmennusohjelma, jonka aikana tutustutaan tiedolla vaikuttamisen menetelmiin, opetellaan kehittämään seuran toimintaa asettettujen tavoitteiden pohjalta ja kehitetään tietoon perustuvia johtamisinnovaatioita.

Alustan työkaluja

Seurajohtajille
Kestävyysindeksi

Tarjoaako toimintasi uusille seuratoimijoille kestävän polun kehittyä ja kasvaa avainhenkilöiksi ja esikuviksi?

Urheilujohtajille ja päävalmentajille
PELAAJAKEHITYSINDEKSI

Mahdollistaako toimintasi kansainvälisen uran kehittymisen urheilijoille sukupuolesta, iästä ja etnisyydestä riippumatta?

Tiiminvetäjille
YHTEENKUULUVUUSINDEKSI

Kuinka osallistuvia, tavoitteisiin sitoutuneita, yksimielisiä ja omatoimisia organisaatiosi jäsenet ovat?

Urheilijoille ja agenteille
URHEILIJAN VAIKUTELMAINDEKSI

Kuinka uskottavia, luotettavia, lähestyttäviä ja kiinnostavia seurasi urheilijat ovat?

Tavoitteena hyvinvointia itsenäisesti tuottava organisaatio

Suomalaisilla seuroilla ja liitoilla on usein pitkä historia, ja ne ovat kehittäneet oman henkensä ja omat tapansa toimia. Koska organisaatiot ovat erilaisia, yhtä jäykkää mallia laadun lisäämiseksi ei ole. Urheiluseura 2.0 pyrkii paikallistamaan organisaatioiden omat vahvuudet ja hyödyntämään niitä kehitystoiminnan pohjana.

Hedcoach for Sport on toimii tukena datapohjaisten menetelmien oppimisvaiheessa, mutta pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda yhteisöjä, jotka pystyvät opettamaan itseään ja kehittämään hyvinvointia edistäviä menetelmiä itsenäisesti. Suomalainen urheiluseura voidaan nähdä oppimis- ja osaamisalustana, joka parhaimmillaan tuottaa yhteiskuntaa hyödyttäviä innovaatioita.

Avoin data hyödyttää urheiluyhteisöä

Siinä missä urheilutulokset ovat avointa tietoa, myös Urheiluseura 2.0 -alustan kerryttämä data on avointa. Seurat ja organisaatiot pääsevät näin vertaamaan tuloksiaan lajikenttään ja saavat paremman käsityksen omasta tekemisestään. Samalla hyvät toimintatavat leviävät paremmin koko yhteisön sisällä. Avoin data hyödyttää myös seuratoiminnasta tehtävää perustutkimusta, joka puolestaan edistää seurojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tiedostamista kotimaassa ja kansainvälisesti.

Lähde mukaan – Vaikuttavuusanalyysi

Lähde liikkeelle Urheiluseura 2.0 alustan käytössä vaikuttavuusanalyysin kautta. Analyysi paljastaa seurasi nykytilan, ja voita koota sen valitsemistasi kartoituksista. Analyysi vaatii vähintään kaksi eri kartoitusta, joten voita valita kaksi vapaavalintaista kartoitusta, tai kaikki kolme.

Kartoitukset:

 • Strategiatesti: mitä ja millaisia strategisia valintoja seurajohto tekee? Sisältää 1,5 h seurajohdon valmennuksen.
 • Valmentajien itsearviointi:  miten seuran valmentajat reflektoivat omaa osaamistaan? Sisältää 2 x 1,5 h seurojen johtajista kootun ryhmän valmennuksen.
 • Seurayhteisötesti: millainen yhteisöosaamisen taso seuratoimijoilla on? Sisältää 2 x 1,5 h seurojen johtajista kootun ryhmän valmennuksen

Vaikuttavuusanalyysin tuloksia ovat mm.

 • Analyysi seurayhteisön nykytilasta suhteessa muihin seuroihin
 • Valmius ottaa tiedolla johtamisen työkalut käyttöön seurassa
 • Valmius rakentaa seuran strategia riippumattoman tiedon pohjalta
 • Tietoa vaikuttamisen ja päätöksenteon tueksi

Vaikuttavuusanalyysi ja vuoden mittainen Urheiluseura 2.0 -alustalisenssi nyt tutustumishintaan 300 – 1 100 € . Hintaan vaikuttaa seuran joukkueiden ja ryhmien lukumäärä.

Vaikuttavuusanalyysin jälkeen voidaan solmia valmennussopimus ja avata Urheiluseura 2.0 indeksit seuran käyttöön. Valmennukset seuraavat 4-vuotista suunnitelmaa seuraavilla teemoilla:

 • Olympiadin oppimisvaihe – johdatus tiedolla vaikuttamisen keinoihin ja työkaluihin
 • Olympiadin osaamisvaihe – tiedon käyttö toiminnan laadun parantamiseen
 • Olympiadin innovointivaihe – tietoon perustuvien innovaatioiden luominen ja toteuttaminen
 • Olympiadin vaikuttamisvaihe – tiedolla vaikuttajan roolin vahvistaminen

Ratkaisuja seuroille tuottamassa

Juha Hedman (VTM, taloustiede)
• juha.hedman@hedcoach.fi
• Puh. 050 307 4004
LinkedIn

Juuso Nieminen
• juuso.nieminen@hedcoach.fi
• Puh. 040 508 9125
LinkedIn

Tilaa analyysi

Nimi(Pakollinen)
Kartoitukset, jotka haluan tilata (vähintään kaksi)(Pakollinen)
Jos sinulla on lisättävää tai kysymyksiä, voit laittaa ne tähän.