Urheiluseura 2.0 – Kunnille ja kumppaneille

Kun Suomessa investoidaan aikaa ja varoja seuratoimintaan, kyse on kyllä hyvän tekemisestä mutta ei välttämättä hyväntekeväisyydestä. Seurojen odotetaan tuottavan vastinetta rahoille, mutta tämä vastine ei ole välttämättä pelkkää markkinatuottoa, vaan myös yhteiskunnallista hyvää. Seuratoiminnalla on tärkeä rooli paikallisten yhteisöjen luonnissa, hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden lisäämisessä ja koko alueen viehättävyyden ja brändin rakentamisessa.

Seurojen yhteiskunnallisen vaikutuksen tiedostaminen on tärkeää, mutta niin on myös sen mittaaminen ja kehittäminen. Urheiluseura 2.0 tuo dataan perustuvan johtamisen osaksi kuntien urheilustrategiaa. Seuratoiminnasta kerätyn datan pohjalta pystytään muodostamaan ymmärrys toiminnan alueellisesta vaikuttavuudesta ja parantamaan sitä entisestään.

Olennaiset kysymykset:

  • Tiedätkö miksi investoit urheiluun?
  • Palkitsetko tuloksellista toimintaa?
  • Perustatko strategiasi oikeaan tietoon?
  • Pärjäävätkö alueesi seurat kansallisessa vertailussa?

Saavutettavat hyödyt

  • Seuratoiminnan hyötyjen parempi mittaaminen
  • Urheilujohtamisen kehittyminen
  • Seurojen menestyksen arviointi oikeilla mittareilla

Kaikki lähtee tavoitteista

Rahoittajilla tulisi olla selkeä visio siitä, miten urheilutoimintaa halutaan kehittää, sillä toiminnalla on potentiaalia luoda merkittävää paikallista hyötyä ja hyvinvointia. Tavoitteiden ei tarvitse olla vain pyrkimys kohti suurempia numeroita ja sijoituksia, vaan ne voivat liittyä myös pehmeisiin arvoihin, kuten ihmisten sitouttaminen harrastuksiin, alueellisen hyvinvoinnin kohottamiseen tai alueen brändin parantamiseen

Kuinka Urheiluseura 2.0 toimii?

1. Kartoitukset

Selvitämme organisaation tarpeet datan käytön ja keräämisen osalta. Mikäli organisaatiolla ei ole vielä toiminnan arvioimisen kannalta keskeistä tietoa, teetämme henkilökunnalla alkukartoituksen helppokäyttöisellä online-testillä, ja saamme näin tietoa toiminnan nykytilasta.

2. Valmennukset

Mikäli organisaation avainhenkilöillä ei ole vielä kattavaa osaamista tiedolla johtamisesta, opetamme henkilökunnan keräämään tietoja, luomaan sen pohjalta analyysejä ja hyödyntämään mittareita. Organisaation johto saa näin parhaan hyödyn irti työkalusta.

3. Lisenssivaihe

Organisaatio saa Urheiluseura 2.0 alustan työkaluineen itsenäiseen käyttöönsä. Mikäli organisaatiolla on jo osaamista datan keruusta ja sen hyödyntämisestä, lisenssi voidaan myös tarjota suoraan. Lisenssi kestää 3 vuotta kerrallaan.


Hyötyykö organisaatiosi Urheiluseura 2.0:sta? Tilaa esittely!

Mietitkö, sopiiko Urheiluseura 2.0 juuri sinun organisaatiollesi tai haluatko kuulla lisää alustan käytöstä, hinnoittelusta tai käytännön järjestelyistä? Ole meihin yhteydessä!

Ratkaisuja seuroille tuottamassa

Juha Hedman (VTM, taloustiede)
• juha.hedman@hedcoach.fi
• Puh. 050 307 4004
LinkedIn

Juuso Nieminen
• juuso.nieminen@hedcoach.fi
• Puh. 040 508 9125
LinkedIn

Nimi(Pakollinen)
Kerro lyhyesti edustamastasi tahosta ja tilanteestasi