Urheiluseura 2.0 – Kunnille ja kumppaneille

Kun Suomessa investoidaan aikaa ja varoja seuratoimintaan, kyse on kyllä hyvän tekemisestä mutta ei välttämättä hyväntekeväisyydestä. Seurojen odotetaan tuottavan vastinetta rahoille, mutta tämä vastine ei ole välttämättä pelkkää markkinatuottoa, vaan myös yhteiskunnallista hyvää. Seuratoiminnalla on tärkeä rooli paikallisten yhteisöjen luonnissa, hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden lisäämisessä ja koko alueen viehättävyyden ja brändin rakentamisessa.

Seurojen yhteiskunnallisen vaikutuksen tiedostaminen on tärkeää, mutta niin on myös sen mittaaminen ja kehittäminen. Urheiluseura 2.0 tuo dataan perustuvan johtamisen osaksi kuntien urheilustrategiaa. Seuratoiminnasta kerätyn datan pohjalta pystytään muodostamaan ymmärrys toiminnan alueellisesta vaikuttavuudesta ja parantamaan sitä entisestään.

Olennaiset kysymykset:

  • Tiedätkö miksi investoit urheiluun?
  • Palkitsetko tuloksellista toimintaa?
  • Perustatko strategiasi oikeaan tietoon?
  • Pärjäävätkö alueesi seurat kansallisessa vertailussa?

Saavutettavat hyödyt

  • Seuratoiminnan hyötyjen parempi mittaaminen
  • Urheilujohtamisen kehittyminen
  • Seurojen menestyksen arviointi oikeilla mittareilla

Kaikki lähtee tavoitteista

Rahoittajilla tulisi olla selkeä visio siitä, miten urheilutoimintaa halutaan kehittää, sillä toiminnalla on potentiaalia luoda merkittävää paikallista hyötyä ja hyvinvointia. Tavoitteiden ei tarvitse olla vain pyrkimys kohti suurempia numeroita ja sijoituksia, vaan ne voivat liittyä myös pehmeisiin arvoihin, kuten ihmisten sitouttaminen harrastuksiin, alueellisen hyvinvoinnin kohottamiseen tai alueen brändin parantamiseen

Kuinka Urheiluseura 2.0 toimii?

Tutustumisvaihe

Selvitämme seuran tarpeet datan käytön ja keräämisen osalta. Teetämme jäsenillä seurayhteisötestin helppokäyttöisellä online-työkalulla, ja saamme näin tietoa toiminnan nykytilasta. Samalla määrittelemme seuran tavoitteita ja tutustumme Urheiluseura 2.0 työkaluihin.

Lisenssivaihe

Seura saa Urheiluseura 2.0 alustan ja valitsemansa työkalut käyttöönsä. Lisenssi kestää 4 vuotta kerrallaan. Mikäli seuralla on jo osaamista datan keruusta ja sen hyödyntämisestä, lisenssi voidaan ottaa myös suoraan käyttöön. Alustalla seura pääsee vertaamaan toimintaansa muuhun lajiyhteisöön.

Valmennukset

Alustaan kuuluu kuuluu olympiadeihin jaettu 4-vaiheinen valmennusohjelma, jonka aikana tutustutaan tiedolla vaikuttamisen menetelmiin, opetellaan kehittämään seuran toimintaa asettettujen tavoitteiden pohjalta ja kehitetään tietoon perustuvia johtamisinnovaatioita.


Hyötyykö organisaatiosi Urheiluseura 2.0:sta? Tilaa esittely!

Mietitkö, sopiiko Urheiluseura 2.0 juuri sinun organisaatiollesi tai haluatko kuulla lisää alustan käytöstä, hinnoittelusta tai käytännön järjestelyistä? Ole meihin yhteydessä!

Ratkaisuja seuroille tuottamassa

Juha Hedman (VTM, taloustiede)
• juha.hedman@hedcoach.fi
• Puh. 050 307 4004
LinkedIn

Juuso Nieminen
• juuso.nieminen@hedcoach.fi
• Puh. 040 508 9125
LinkedIn

Nimi(Pakollinen)
Kerro lyhyesti edustamastasi tahosta ja tilanteestasi