Urheiluseura 2.0 – Liitoille

Urheiluseuratoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on yhä keskeisempi puheenaihe maailmassa, jossa erilaiset teknologiset murrokset, atomisaatio ja poliittinen saturoituminen aiheuttavat haasteita yhteiskuntarauhalle. Seuratoiminnalla on tärkeä rooli yhteisön rakentamisessa ja ihmisten yhdistämisessä eri yhteiskuntaluokista. Urheilulla on perinteisesti luotu me-henkeä ja kilpailut asettavat tavoitteita ja tuovat siten merkitystä ihmisten elämään.

Suomalaisten seurojen on tärkeä tiedostaa oma roolinsa yhteiskunnallisen hyvinvoinnin luomisessa, ja pyrkiä sanoittamaan, mittaamaan ja kehittämään omaa osaamistaan tällä alueella. Urheiluseura 2.0 tuo datapohjaisen vaikuttamisen osaksi urheiluorganisaatioiden toimintaa. Liittojen toiminnasta kerätyn tiedon pohjalta pystytään luomaan entistä parempia toimintastrategioita.

Olennaiset kysymykset:

  • Hyödyntääkö urheilujohto ajantasaisia menetelmiä?
  • Tunnistetaanko urheilun merkitys rahoituksen jaossa?
  • Pärjäävätkö suomalaiset seurat kansainvälisessä vertailussa?
  • Kasvattavatko suomalaiset seurat tasokkaita urheilijoita?

Saavutettavat hyödyt

  • Datapohjaisen johtamisen edistäminen
  • Osaamisen ja ammattitaidon kasvu
  • Seuratoiminnan hyötyjen mittaaminen
  • Seurojen ja urheilijoiden tason seuraaminen oikeilla mittareilla

Kaikki lähtee tavoitteista

Liitoilla tulisi olla selkeä visio toimintansa tavoitteista, sillä ilman sitä määrätietoista kehitystoimintaa on vaikea luotsata. Tavoitteiden ei tarvitse olla vain pyrkimys kohti suurempia numeroita ja sijoituksia, vaan ne voivat liittyä myös pehmeisiin arvoihin, kuten harrastajien sitouttamiseen, lajin maineen kohottamiseen tai johdon parantamiseen. Nämä tekijät edistävät pitkällä tähtäimellä myös tulosten parantumista lajin sisällä.

Kuinka Urheiluseura 2.0 toimii?

1. Kartoitukset

Selvitämme liiton tarpeet datan käytön ja keräämisen osalta. Mikäli liitolla ei ole vielä toiminnan arvioimisen kannalta keskeistä tietoa, teetämme henkilökunnalla alkukartoituksen helppokäyttöisellä online-testillä, ja saamme näin tietoa toiminnan nykytilasta.

2. Valmennukset

Mikäli liiton avainhenkilöillä ei ole vielä kattavaa osaamista tiedolla johtamisesta, opetamme henkilökunnan keräämään tietoja, luomaan sen pohjalta analyysejä ja hyödyntämään mittareita. Liiton johto saa näin parhaan hyödyn irti työkalusta.

3. Lisenssivaihe

Liitto saa Urheiluseura 2.0 alustan työkaluineen itsenäiseen käyttöönsä. Mikäli liitolla on jo osaamista datan keruusta ja sen hyödyntämisestä, lisenssi voidaan myös tarjota suoraan. Lisenssi kestää 3 vuotta kerrallaan.

Hyödyllisiä ominaisuuksia

Seurajohtajille
KESTÄVYYSindeksi

Tarjoaako toimintasi uusille seuratoimijoille kestävän polun kehittyä ja kasvaa avainhenkilöiksi ja esikuviksi?

Urheilujohtajille ja päävalmentajille
PELAAJAKEHITYSINDEKSI

Mahdollistaako toimintasi kansainvälisen uran kehittymisen urheilijoille sukupuolesta, iästä ja etnisyydestä riippumatta?

Tiiminvetäjille
YHTEENKUULUVUUSINDEKSI

Kuinka osallistuvia, tavoitteisiin sitoutuneita, yksimielisiä ja omatoimisia organisaatiosi jäsenet ovat?

Urheilijoille ja agenteille
URHEILIJAN VAIKUTELMAINDEKSI

Kuinka uskottavia, luotettavia, lähestyttäviä ja kiinnostavia seurasi urheilijat ovat?


Hyötyykö lajiliittosi Urheiluseura 2.0:sta? Tilaa esittely

Mietitkö, sopiiko Urheiluseura 2.0 juuri sinun organisaatiollesi tai haluatko kuulla lisää alustan käytöstä, hinnoittelusta tai käytännön järjestelyistä? Ole meihin yhteydessä!

Ratkaisuja seuroille tuottamassa

Juha Hedman (VTM, taloustiede)
• juha.hedman@hedcoach.fi
• Puh. 050 307 4004
LinkedIn

Juuso Nieminen
• juuso.nieminen@hedcoach.fi
• Puh. 040 508 9125
LinkedIn

Nimi(Pakollinen)
Kerro lyhyesti organisaatiostasi ja tilanteestasi