Urheiluseura 2.0 – seuroille

Suomalainen urheiluseura on hyvä ymmärtää tapana, jolla useammat sukupolvet on organisoitu toiminnallisesti yhteisen tekemisen ääreen. Seura luo monenlaista merkitystä jäsenilleen: osalle se on harrastus ja tapa kuulua yhteisöön, osalle taas ammatillinen ura ja jopa elämäntyö. Toimivassa seurassa eri ihmisryhmien toiveet ja tavoitteet tukevat toisiaan ja edistävät yhteisten merkityksellisyyden tunnetta.

Urheiluseura 2.0 tuo datapohjaisen johtamisen osaksi seurojen toimintaa. Tämä menetelmä tukeutuu mutu-tuntuman sijaan tietoon, joka kerätään suoraan seuran eri jäseniltä. Tiedon pohjalta voidaan luoda entistä parempia toimintastrategioita, kehittää seuran vahvuuksia ja puuttua mahdollisiin kompastuskiviin.

Olennaiset kysymykset:

 • Kokeeko seuraväki yhteenkuuluvuutta?
 • Työskenteleekö seura yhteisten tavoitteiden eteen?
 • Kokeeko seuraväki toiminna olevan merkityksellistä?
 • Tunnistaako seura omat vahvuutensa ja avainhenkilönsä?
 • Edistääkö seura pelaajien ja henkilöstön uria parhaalla mahdollisella tavalla?

Saavutettavat hyödyt

 • Lisää osallisuuden ja merkityksellisyyden tunnetta
 • Edistää psykologisen turvallisuuden tunnetta
 • Edistää ammatillista kasvua
 • Lisää toiminnan sujuvuutta ja tuloksellisuutta
 • Parantaa toiminnan arvon tunnistamista
 • Parantaa pelaajien arvon tunnistamista

Kaikki lähtee tavoitteista

Urheiluseuroilla tulisi olla tavoitteita toimintansa suhteen, sillä seuratoiminta pystyy luomaan monenlaisia positiivisia vaikutuksia jäsenilleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Tavoitteiden ei tarvitse olla vain pyrkimys kohti suurempia numeroita ja sijoituksia, vaan ne voivat liittyä myös pehmeisiin arvoihin, kuten harrastajien sitouttamiseen, maineen kohottamiseen tai johdon parantamiseen. Nämä tekijät kannattelevat myös seuran lajimenestystä.

Kuinka Urheiluseura 2.0 toimii?

1. Kartoitukset

Selvitämme seuran tarpeet datan käytön ja keräämisen osalta. Mikäli seuralla ei ole vielä toiminnan arvioimisen kannalta keskeistä tietoa, teetämme jäsenillä alkukartoituksen helppokäyttöisellä online-testillä, ja saamme näin tietoa toiminnan nykytilasta.

2. Valmennukset

Mikäli seuran avainhenkilöillä ei ole vielä kattavaa osaamista tiedolla johtamisesta, opetamme henkilökunnan keräämään tietoja, luomaan sen pohjalta analyysejä ja hyödyntämään mittareita. Seurajohto saa näin parhaan hyödyn irti työkalusta.

3. Lisenssivaihe

Seura saa Urheiluseura 2.0 alustan työkaluineen itsenäiseen käyttöönsä. Mikäli seuralla on jo osaamista datan keruusta ja sen hyödyntämisestä, lisenssi voidaan myös tarjota suoraan. Lisenssi kestää 3 vuotta kerrallaan.

Soveltuu monen kokoisille seuroille – hyödynnä yhteistyö!

Tiedolla johtamisen menetelmät ja työkalut soveltuvat monen kokoisiin organisaatioihin, ja ennen kaikkea prosessin aikana kerätyt opit hyödyttävät koko lajinkenttää. Pienet seurat ja paikallisjaostot toimivat usein yhteistyössä isompien seurojen kanssa, jolloin kehitysalusta on suositeltavaa ottaa käyttöön koko sateenvarjossa.

Hyödyllisiä ominaisuuksia

Seurajohtajille
KESTÄVYYSindeksi

Tarjoaako toimintasi uusille seuratoimijoille kestävän polun kehittyä ja kasvaa avainhenkilöiksi ja esikuviksi?

Urheilujohtajille ja päävalmentajille
PELAAJAKEHITYSINDEKSI

Mahdollistaako toimintasi kansainvälisen uran kehittymisen urheilijoille sukupuolesta, iästä ja etnisyydestä riippumatta?

Tiiminvetäjille
YHTEENKUULUVUUSINDEKSI

Kuinka osallistuvia, tavoitteisiin sitoutuneita, yksimielisiä ja omatoimisia organisaatiosi jäsenet ovat?

Urheilijoille ja agenteille
URHEILIJAN VAIKUTELMAINDEKSI

Kuinka uskottavia, luotettavia, lähestyttäviä ja kiinnostavia seurasi urheilijat ovat?


Hyötyykö seurasi Urheiluseura 2.0:sta? Tilaa esittely

Mietitkö, sopiiko Urheiluseura 2.0 juuri sinun organisaatiollesi tai haluatko kuulla lisää alustan käytöstä, hinnoittelusta tai käytännön järjestelyistä? Ole meihin yhteydessä!

Ratkaisuja seuroille tuottamassa

Juha Hedman (VTM, taloustiede)
• juha.hedman@hedcoach.fi
• Puh. 050 307 4004
LinkedIn

Juuso Nieminen
• juuso.nieminen@hedcoach.fi
• Puh. 040 508 9125
LinkedIn

Nimi(Pakollinen)
Kerro lyhyesti seurastasi ja tilanteestasi