Urheiluseura 2.0 – seuroille

Suomalainen urheiluseura on hyvä ymmärtää tapana, jolla useammat sukupolvet on organisoitu toiminnallisesti yhteisen tekemisen ääreen. Seura luo monenlaista merkitystä jäsenilleen: osalle se on harrastus ja tapa kuulua yhteisöön, osalle taas ammatillinen ura ja jopa elämäntyö. Vastuullinen urheiluseura tiedostaa, mittaa ja kehittää tätä yhteiskunnallista merkitystään.

Urheiluseura 2.0 tuo datapohjaisen vaikuttamisen osaksi seurojen toimintaa. Tämä menetelmä tukeutuu mutu-tuntuman sijaan tietoon, joka kerätään suoraan seuran eri jäseniltä. Tiedon pohjalta voidaan luoda entistä parempia toimintastrategioita, kehittää seuran vahvuuksia ja puuttua mahdollisiin kompastuskiviin. Samalla seuraan toimintaan liittyvät tiedot siirtyvät digitaaliseen muotoon, jolloin seurajohtamisessa voidaan hyödyntää tulevaisuuden työkaluja.

Olennaiset kysymykset:

 • Kokeeko seuraväki yhteenkuuluvuutta?
 • Työskenteleekö seura yhteisten tavoitteiden eteen?
 • Kokeeko seuraväki toiminnan olevan merkityksellistä?
 • Tunnistaako seura omat vahvuutensa ja avainhenkilönsä?
 • Edistääkö seura pelaajien ja henkilöstön uria parhaalla mahdollisella tavalla?

Saavutettavat hyödyt

 • Lisää osallisuuden ja merkityksellisyyden tunnetta
 • Edistää psykologisen turvallisuuden tunnetta
 • Edistää ammatillista kasvua
 • Lisää toiminnan sujuvuutta ja tuloksellisuutta
 • Parantaa toiminnan arvon tunnistamista
 • Parantaa pelaajien arvon tunnistamista

Kaikki lähtee tavoitteista

Urheiluseuroilla tulisi olla tavoitteita toimintansa suhteen, sillä seuratoiminta pystyy luomaan monenlaisia positiivisia vaikutuksia jäsenilleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Tavoitteiden ei tarvitse olla vain pyrkimys kohti suurempia numeroita ja sijoituksia, vaan ne voivat liittyä myös pehmeisiin arvoihin, kuten harrastajien sitouttamiseen, maineen kohottamiseen tai johdon parantamiseen. Nämä tekijät kannattelevat myös seuran lajimenestystä. Osana Urheiluseura 2.0 alustaa seuran toimintaa aletaan kehittää tavoitteellisesti.

Kuinka Urheiluseura 2.0 toimii?

Tutustumisvaihe

Selvitämme seuran tarpeet datan käytön ja keräämisen osalta. Teetämme jäsenillä seurayhteisötestin helppokäyttöisellä online-työkalulla, ja saamme näin tietoa toiminnan nykytilasta. Samalla määrittelemme seuran tavoitteita ja tutustumme Urheiluseura 2.0 työkaluihin.

Lisenssivaihe

Seura saa Urheiluseura 2.0 alustan ja valitsemansa työkalut käyttöönsä. Lisenssi kestää 4 vuotta kerrallaan. Mikäli seuralla on jo osaamista datan keruusta ja sen hyödyntämisestä, lisenssi voidaan ottaa myös suoraan käyttöön. Alustalla seura pääsee vertaamaan toimintaansa muuhun lajiyhteisöön.

Valmennukset

Alustaan kuuluu olympiadeihin jaettu 4-vaiheinen valmennusohjelma, jonka aikana tutustutaan tiedolla vaikuttamisen menetelmiin, opetellaan kehittämään seuran toimintaa asettettujen tavoitteiden pohjalta ja kehitetään tietoon perustuvia johtamisinnovaatioita.

Alustan työkaluja

Seurajohtajille
KESTÄVYYSindeksi

Tarjoaako toimintasi uusille seuratoimijoille kestävän polun kehittyä ja kasvaa avainhenkilöiksi ja esikuviksi?

Urheilujohtajille ja päävalmentajille
PELAAJAKEHITYSINDEKSI

Mahdollistaako toimintasi kansainvälisen uran kehittymisen urheilijoille sukupuolesta, iästä ja etnisyydestä riippumatta?

Tiiminvetäjille
YHTEENKUULUVUUSINDEKSI

Kuinka osallistuvia, tavoitteisiin sitoutuneita, yksimielisiä ja omatoimisia organisaatiosi jäsenet ovat?

Urheilijoille ja agenteille
URHEILIJAN VAIKUTELMAINDEKSI

Kuinka uskottavia, luotettavia, lähestyttäviä ja kiinnostavia seurasi urheilijat ovat?

Hinnoittelu

Urheiluseura 2.0 tutustumisjakso – tutustumme seuran kestävyysindeksiin, ryhmien yhteenkuuluvuusindeksiin, inhimillisten resurssien indeksiin ja kestävyysluokitukseen. Sisältää valmennusmateriaalit (mm. tavoitekartta, tavoittavuusluku), valmennukset 2 x 1,5 tuntia (osana valmennusryhmää, 1 osallistuja/seura), alustan seuralisenssin 6kk:n ajaksi yhdelle käyttäjälle.

Hinnoittelu on jaettu kategorioihin seuran koon mukaan:

Kategoria 10-10 ryhmää/joukkuetta tai 0-500 seuratoimijaa 300 € (alv 24%)
Kategoria 211-20 ryhmää/joukkuetta tai 500-1000 seuratoimijaa 500 € (alv 24%)
Kategoria 321-30 ryhmää/joukkuetta tai 1000-1500 seuratoimijaa 700 € (alv 24%)
Kategoria 431-40 ryhmää/joukkuetta tai 1500-2000 seuratoimijaa 900 € (alv 24%)
Kategoria 5yli 40 ryhmää/joukkuetta tai yli 2000 seuratoimijaa 1100 € (alv 24%)

1 vuoden valmennus, olympiadin oppimisvaihe – Seuralisenssisopimus 4 vuodelle sisältäen kestävyysindeksin ja yhteenkuuluvuusindeksin, valmennussopimus vuodeksi sisältäen 8 valmennuskertaa. Hinnat sisältävät alv. 24%

Kategoria 10-10 ryhmää/joukkuetta tai 0-500 seuratoimijaaSeuralisenssi 70€ kk tai ryhmälisenssi 7€ kkValmennus 100€ kkYht. 170€ kk
Kategoria 211-20 ryhmää/joukkuetta tai 500-1000 seuratoimijaa Seuralisenssi 140€ kkValmennus 150€ kkYht. 290€ kk
Kategoria 321-30 ryhmää/joukkuetta tai 1000-1500 seuratoimijaa Seuralisenssi 210€ kkValmennus 200€ kkYht. 410€ kk
Kategoria 431-40 ryhmää/joukkuetta tai 1500-2000 seuratoimijaa Seuralisenssi 280€ kkValmennus 300€ kkYht. 580€ kk
Kategoria 5yli 40 ryhmää/joukkuetta tai yli 2000 seuratoimijaa Kysy tarjousta

Valmennunnussopimus tehdään vuodeksi kerrallaan. Toisen, kolmannen ja neljännen vuoden valmennusten teemat ovat:

 • Olympiadin osaamisvaihe – tiedon käyttö toiminnan laadun parantamiseen
 • Olympiadin innovointivaihe – tietoon perustuvien innovaatioiden luominen ja toteuttaminen
 • Olympiadin vaikuttamisvaihe – tiedolla vaikuttajan roolin vahvistaminen

Valmennusten hinta nousee 25 %/vuosi.

Soveltuu monen kokoisille seuroille – hyödynnä yhteistyö!

Tiedolla johtamisen menetelmät ja työkalut soveltuvat monen kokoisiin organisaatioihin, ja ennen kaikkea prosessin aikana kerätyt opit hyödyttävät koko lajinkenttää. Pienet seurat ja paikallisjaostot toimivat usein yhteistyössä isompien seurojen kanssa, jolloin kehitysalusta on suositeltavaa ottaa käyttöön koko sateenvarjossa.


Haemme seuroja, jotka haluavat kehittyä tavoitteellisesti. Lähde mukaan!

Mietitkö, sopiiko Urheiluseura 2.0 juuri sinun organisaatiollesi tai haluatko kuulla lisää alustan käytöstä, hinnoittelusta tai käytännön järjestelyistä? Ole meihin yhteydessä!

Ratkaisuja seuroille tuottamassa

Juha Hedman (VTM, taloustiede)
• juha.hedman@hedcoach.fi
• Puh. 050 307 4004
LinkedIn

Juuso Nieminen
• juuso.nieminen@hedcoach.fi
• Puh. 040 508 9125
LinkedIn

Nimi(Pakollinen)
Kerro lyhyesti seurastasi ja tilanteestasi