Hyvinvointia tiedolla johtamisen keinoin

Yhteisön tuloksellisuuden parhaita takaajia ovat yhteenkuuluvuus ja hyvinvointi. Jokainen organisaatio pystyy edistämään jäsentensä tyytyväisyyttä ja yhteistoimintaa tietopohjaisilla menetelmillä

AJANKOHTAISTA: Urheiluseura yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottajana; miten seurat pystyvät mittaamaan ja kehittämään yhteiskunnallista panostaan?

Työkaluja joka yhteisölle

Yhteisön tavoitteellisen toiminnan ytimessä ovat yhteenkuuluvuus ja hyvinvointi. Olipa kyse työyhteisöstä, urheiluseurasta tai isosta taloyhtiöistä, jokainen yhteisö voi edellyttää valmentajiltaan ja johtajiltaan tavoitteellisuutta myös näiden osa-alueiden kehittämisessä.

Hedcoach-työkaluilla ja valmennuksella luomme mittarit hyvinvoinnin seuraamiseksi ja annamme avainhenkilökunnalle työkalut sen ylläpitämiseen.

Hard data – soft values:
Mitä se tarkoittaa?

Tiedolla johtaminen pyrkii varmistamaan, että yhteisön tavoitteet ja mielikuvat itsestään vastaavat yhteisön jäsenten kokemaa todellisuutta. Oikeilla johtamista tukevilla työkaluilla pystytään takaamaan että se, miten asiat ovat ja miten niiden toivotaan olevan, eivät pääse erkaantumaan liian kauaksi toisistaan.

Data ei tarkoita pelkästään organisaation tuloslukuja, vaan sitä kerrytetään yhteisöjen jäsenien kokemuksista ja näkemyksistä. Kun kova data tukee tarinaa yhteisön arvoista, syntyy tavoitteellista tiedolla johtamista.

Hedcoach-prosessi

Työpajat

Kartoitamme yhdessä yhteisön tarpeet, määrittelemme tavoitteet ja tutustumme data-lähtöisiin menetelmiin

Käyttölisenssi

Yhteisö saa käyttöönsä Hedcoach-alustan työkalut ja pääsee hyödyntämään niitä datan käsittelyssä

VALMENNUKSET

Koulutamme yhteisön avainhenkilöitä ja toimimme tukena tiedolla johtamisen työkalujen käytössä.

TOIMIVA YHTEISÖ

Yhteisöllä on keinot löytää omaehtoisesti ratkaisuja haasteisiin, ja välittää osaamista uudelle henkilökunnalle.

For Sports

Seuratoiminnan johtamisjärjestelmä, jonka avulla urheiluseurat pystyvät osoittamaan ja mittaamaan oman yhteiskunnallisen vaikutuksensa.

For Business

Yritystoiminnan johtamisjärjestelmä, joka hyödyntää maksimaalisesti kovaa ja pehmeää dataa ihmisten kehittämisessä ja motivoinnissa

For Wellbeing

Hyvinvointiyhteisön johtamisjärjestelmä, joka luo toimivia ja yhteen hiileen puhaltavia organisaatioita, joiden jäsenten tarpeet huomioidaan

Ajankohtaisia aiheita

 • Neljä lajiliittoa testaa jäsentensä tavoitteellisuutta

  Neljä lajiliittoa testaa jäsentensä tavoitteellisuutta

  Nykytilasta tavoitteisiin! Neljä suomalaista lajiliittoa on päättänyt testata jäsentensä tavoitteellisuutta ja näkemyksiä lajiyhteisön nykytilasta. Testi tarjoaa jäsenorganisaatioiden yhteyshenkilöille mahdollisuuden osallistua lajiliiton tulevaisuuden kehittämiseen. Testi kuuluu Urheiluseura 2.0 -alustan datapohjaisiin menetelmiin, jotka mahdollistavat lajiliitoille ja urheiluseuroille kokonaisvaltaisia ratkaisuja datapohjaiseenvaikuttamiseen. Testin toteutuksesta vastaa HedCoach for Sports. Lajiliitot ja testausajankohdat Suomen Lentopalloliitto ry (viikko 15)Suomen Sulkapalloliitto ry (viikko […]

  LUE LISÄÄ

 • Mitä yhteenkuuluvuus on?

  sekä miten ja miksi sitä testataan Sotien jälkeisessä Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa yhteenkuuluvuus on voitu ottaa melko lailla itsestäänselvyytenä. 2020-luvulle tultaessa pitkään jatkunut globalisaatiokehitys saavutti kuitenkin tietynlaisen lakipisteensä huipentuen globaaliin pandemiaan ja etätyön nopeaan yleistymiseen. Sen myötä kysymykset yhteiskuntavastuusta, yhteenkuuluvuudesta ja merkityksellisyydestä ovat nousseet arkipäivän puheenaiheiksi organisaatioiden eri tasoilla. Keskeinen kysymys on, miten erilaiset […]

  LUE LISÄÄ

 • Nykyajan seuratoiminta on paljon muutakin kuin urheilua

  Urheiluseuratoiminnan ydinosaamiseen kuuluu oman toiminnan yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen merkityksen tunnistaminen ja sanoittaminen. Seuran yhteiskunnallinen merkitys näkyykin lahjomattomasti siinä, miten seura kulloinkin toimii ja miten toimet on organisoitu. Elämme digitaalista avoimen datan aikakautta, jossa menestyvällä seuralla ei ole varaa “pitää kynttilää vakan alla”. Tulevaisuuden seuravisiossa datapohjainen vaikuttaminen nähdään tärkeänä osana seuratoimintaa. Tulevaisuuden seuravisiossa edustusjoukkueiden urheilijat nähdään esiintyvinä taiteilijoina paitsi […]

  LUE LISÄÄ