Urheiluseura yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottajana

”Seura on hyvä ymmärtää tapana, jolla useammat sukupolvet on organisoitu toiminnallisesti yhteen - yhteisten tavoitteiden nimissä. Silloin ymmärtää myös, miksi seuratoiminta on Suomen suurin kansanliike.”

Hard data – soft values:
Mitä se tarkoittaa?

Kun numeerinen data tukee loogisesti ja saumattomasti kerrottavaa tarinaa, syntyy tavoitteellista tiedolla johtamista. Oikeilla johtamista tukevilla työkaluilla pystytään varmistamaan, että se, miten asiat ovat ja miten niiden toivotaan olevan, eivät pääse erkaantumaan liian kauaksi toisistaan.

KaRtoitus

Tuotamme mielipiteistä vapaata ja vertailukelpoista tietoa seuratoiminnasta

ANALYYSI

Luomme digitaaliset työkalut seuratoiminnan tiedollajohtamiseen

VALMENNUKSET

Valmennukset johtajuuden kehittämiseen

TOIMIVA YHTEISÖ

Yhdistämme seuran ja sen sidosryhmien tarpeet 

For Sports

Seuratoiminnan johtamisjärjestelmä, joka hyödyntää maksimaalisesti kovaa ja pehmeää dataa ihmisten kehittämisessä ja motivoinnissa

For Business

Yritystoiminnan johtamisjärjestelmä, joka hyödyntää maksimaalisesti kovaa ja pehmeää dataa ihmisten kehittämisessä ja motivoinnissa

For Wellbeing

Hyvinvointiyhteisön johtamisjärjestelmä, joka hyödyntää maksimaalisesti kovaa ja pehmeää dataa ihmisten kehittämisessä ja motivoinnissa

Ajankohtaisia aiheita

 • Mitä yhteenkuuluvuus on?

  sekä miten ja miksi sitä testataan Sotien jälkeisessä Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa yhteenkuuluvuus on voitu ottaa melko lailla itsestäänselvyytenä. 2020-luvulle tultaessa pitkään jatkunut globalisaatiokehitys saavutti kuitenkin tietynlaisen lakipisteensä huipentuen globaaliin pandemiaan ja etätyön nopeaan yleistymiseen. Sen myötä kysymykset yhteiskuntavastuusta, yhteenkuuluvuudesta ja merkityksellisyydestä ovat nousseet arkipäivän puheenaiheiksi organisaatioiden eri tasoilla. Keskeinen kysymys on, miten erilaiset […]

  LUE LISÄÄ

 • Nykyajan seuratoiminta on paljon muutakin kuin urheilua

  Urheiluseuratoiminnan ydinosaamiseen kuuluu oman toiminnan yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen merkityksen tunnistaminen ja sanoittaminen. Seuran yhteiskunnallinen merkitys näkyykin lahjomattomasti siinä, miten seura kulloinkin toimii ja miten toimet on organisoitu. Elämme digitaalista avoimen datan aikakautta, jossa menestyvällä seuralla ei ole varaa “pitää kynttilää vakan alla”. Tulevaisuuden seuravisiossa datapohjainen vaikuttaminen nähdään tärkeänä osana seuratoimintaa. Tulevaisuuden seuravisiossa edustusjoukkueiden urheilijat nähdään esiintyvinä taiteilijoina paitsi […]

  LUE LISÄÄ

 • Kiekkoväki kummastelee pelitilastoja: ”Mitä täällä tapahtuu!”

  Kiekkoväki kummastelee pelitilastoja: ”Mitä täällä tapahtuu!”

  Tilastointi puhuttaa Liiga-seuroissa. Kysymys kuuluu, voiko älykiekkojärjestelmään luottaa ja ovatko pelitilastot oikein? Pohjimmiltaan kyse onkin erilaisen datan yhteensovittamisesta. ”Tietoa jalostettaessa on tärkeätä varmistaa, että loppukäyttäjien ymmärrys ja tarve pysyy kehityksen mukana – kovan ja pehmeän datan yhteensovittaminen on tässä avain” pohtivat yhteen ääneen HedCoach for Sportsin perustajat Juha Hedman ja Juuso Nieminen. Suomalainen HedCoach for […]

  LUE LISÄÄ