Yhteenkuuluvuustesti hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden johtamiseen

Tunnista yhteisöosaaminen

HedCoach for Sports yhteenkuuluvuustesti testaa aikuisikäisten vuorovaikutustaitoja ja sen myötä yhteenkuuluvuutta. Yhteenkuuluvuustestin on kehittänyt moniammatillinen tiimi ja sitä on pilotoitu erilaisilla organisaatioilla ennen tuotteistusta.

Testi mahdollistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua psykologisesti turvallisen oppimisympäristön rakentamiseen tuleville sukupolville.

Yhteenkuuluvuustesti rohkaisee seuraväkeä ajattelemaan kriittisesti. Testin ei ole tarkoitus paljastaa ja todentaa huonosti voivia yhteisöjä vaan se keskittyy parhaiden käytänteiden ja yhteisön osaamisen tunnistamiseen. Avaimet erilaisten haasteiden ratkaisuun asuvat yleensä yhteisössä itsessään. Tutuilla valmennus- ja (itse)harjoitusmenetelmillä yhteisö pystyy reagoimaan niihin muutostoiveisiin, jotka testi kunkin yhteisön osalta nostaa päällimmäisiksi.

Yhteenkuuluvuustesti tuo tiedolla johtamisen mittareiden rinnalle datapohjaisen vaikuttamisen työkaluja ja yhteenkuuluvuuden rakentaminen otetaan itsessään tavoitteellisen toiminnan kohteeksi.

Ratkaisuja seuroille tuottamassa

Juha Hedman (VTM, taloustiede)
HedCo Oy:n perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja, tutkija

Juuso Nieminen
Team ja executive coach, ammattilaistason urheiluvalmentaja

Juuso Järvinen (insinööri YAMK)
Tietoliikenneinsinööri, ohjelmistokehitys, tietokannat

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä